Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172952 obálek a 537381 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cvičení pro rozvoj psychomotoriky : stimulační hry pro děti od 3 do 10 let

Autor: Magdaléna Szabová, Klára Vaňková, Štefan Kubovič
Rok: 1999
ISBN: 9788071782766
NKP-CNB: cnb000651662
OCLC Number: (OCoLC)42615892
OKCZID: 110291879

Citace (dle ČSN ISO 690):
SZABOVÁ, Magdaléna. Cvičení pro rozvoj psychomotoriky: stimulační hry pro děti od 3 do 10 let. Vyd. 1. Přeložil Klára VAŇKOVÁ. Praha: Portál, 1999, 147 s. ISBN 80-7178-276-9.
Zdroj:


Anotace

 

Po teoretickém úvodu o psychomotorice přináší kniha hry a cvičení s dětmi rozdělená do 6 částí: jemná motorika, hrubá motorika, koordinace pohybů, tělesné schéma, orientace v prostoru a rovnováha.Cvičení jsou zpracována jako hry s příběhy a říkankami, u každé hry je uvedeno zaměření cviku, pomůcky, věk dětí, zda je hra pro jednotlivce či skupinu. Kniha je určena učitelkám mateřských škol,nižších ročníků základních škol,rodičům i léčebným pedagogům.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.226.97...)