Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180108 obálek a 541029 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte : [tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy]

Autor: Dvořáková, Hana
Rok: 2002
ISBN: 9788071786931
NKP-CNB: cnb001190524
OCLC Number: (OCoLC)53259893
OKCZID: 110008104
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte: [tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 144 s. ISBN 80-7178-693-4.
Zdroj:


Anotace

 

U dětí v předškolním a mladším školním věku je rozvoj jejich pohybových schopností úzce spojen s osobnostním a sociálním rozvojem. Kultivace jejich pohybových dovedností totiž souvisí s budováním sebepojetí, sebevědomí, odpovědnosti, sebejistoty, s rozvojem schopnosti respektovat druhé, spolupracovat s nimi nebo s nimi soupeřit. Na celkový rozvoj dítěte ve všech dimenzích klade důraz i Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Autorka ve své praktické publikaci ukazuje, jakým způsobem vyjít z tohoto rámcového programu a jak zapracovat tělesnou výchovu do školnícho kurikula MŠ.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (35.172.233...)