Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326751 obálek a 587135 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rok ve školní družině.

Autor: Holeyšovská, Anna
Rok: 2003
ISBN: 9788071787525
NKP-CNB: cnb001240323
OCLC Number: (OCoLC)53272441
OKCZID: 110010697

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLEYŠOVSKÁ, Anna. Rok ve školní družině. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 166 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Ve školní družině se uskutečňují zájmové a odpočinkové činnosti a také příprava na vyučování, která by měla probíhat nenásilnou a zábavnou formou. Autorka připravila soubor známých i méně známých zábavných a didaktických her, soutěží, hádanek, námětů na vycházky a dalších praktických činností. Svým členěním, časovým a tématickým úspořádáním nabízí kniha ucelený program nepísemné přípravy žáků na vyučování. Všechny popsané činnosti jsou vyzkoušeny v praxi. Náměty navazují na osnovy prvního ročníků základní školy a jsou vybírány s ohledem na metodické materiály pro výuku českého jazky, matematiky a prvouky. Kniha má deset základních kapitol, které jsou pojmenovány podle měsíců školního roku. Příručku využíjí především vychovatelky školních družin. Lze ji však použít i při práci s libovolnou skupinou dětí ve věku od pěti do sedmi let. Některé náměty je možné zařadít do výuky v prvních a druhých ročnících základních škol.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.204.227...)