Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552840 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHDAutor: Olga Zelinková
Rok: 2003
ISBN: 9788071788003
NKP-CNB: cnb001283727
OCLC Number: (OCoLC)56858892
OKCZID: 110003590
Vydání: 10., zcela přeprac. a rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 10., zcela přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2003. 263 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace stručně vysvětluje příčiny nejběžnějších specifických poruch učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, leváctví, dyspraxie, poruch soustředění i lehké mozkové dysfunkce. Dále se zabývá metodikou práce s takto postiženými dětmi ve škole i doma. Seznamuje též s obsahem Směrnice ministerstva školství ČR k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j. 13710/2001-24 ze dne 6. 6. 2002, podle níž lze takto postiženým žákům stanovit individuální vzdělávací program.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Zboží.cz
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury