Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323956 obálek a 585924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vzdělávací program Začít spolu : metodický průvodce pro předškolní vzdělávání

Autor: Gardošová, Juliana
Rok: 2003
ISBN: 9788071788157
NKP-CNB: cnb001279464
OCLC Number: (OCoLC)53859692
OKCZID: 110010251
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
GARDOŠOVÁ, Juliana. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 159 s. Step by step.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Průvodce vychází z řady teoretických aspektů a uvádí konkrétní náměty z každodenní praxe mateřských škol. Program zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, integrované učení, inkluzi dětí se speciálními potřebami, partnerství rodiny a školy v oblasti výchovy a vzdělávání. Dále se zaměřuje na rozvíjení takových charakteristických rysů osobnosti, které budou pro děti v budoucnosti nepostradatelné, a to zejména v rozvíjení jednotlivých typů inteligence. Dále se zabývá takovými schopnostmi jako je umění aktivně se vyrovnávat s četnými změnami, samostatně a kriticky myslet, umět si vybírat, nést za volbu odpovědnost, být tolerantní k individuálním a etnickým odlišnostem atd. Kniha je určena pedagogům, studentům škol tohoto zaměření, vychovatelům, rodičům. Kniha shrnuje zkušenosti ze zahraničí, kde je program rozšířen pod názvem Step by Step.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.118...)