Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2105212 obálek a 521484 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Proměny primárního vzdělávání v ČR

Rok: 2005
ISBN: 9788071789420
NKP-CNB: cnb001490583
OKCZID: 127627225

Citace (dle ČSN ISO 690):
SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 311 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-942-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

O potřebě změn ve školství po roce 1989 takřka nikdo nepochyboval Kniha vychází z empirických výzkumů a analyzuje klíčové reformní tendence v oblasti primárního vzdělávání v posledním desetiletí. Ukazuje, jak se změnilo pojetí školy jako celku, cíle jednotlivých vzdělávacích oblastí i každodenní život školy (proměny v oblasti metod a strategií výuky, komunikace a klimatu ve třídě, způsobů hodnocení žáků apod.). Pozornost věnuje i alternativním a inovativním přístupům ke vzdělávání a hodnocení mladších žáků, otázkám integrace žáků s postižením apod.

Zdroj anotace: Zbozi.czDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (35.175.113...)