Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323956 obálek a 585924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kniha a národ 1939-1945: rekonstrukce nevydaného pamětního sborníku Svazu českých knihkupců a nakladatelů z roku 1947

Autor: Zach, Aleš, Poláček, Václav
Rok: 2004
ISBN: 9788071856351
NKP-CNB: cnb001298239
OCLC Number: (OCoLC)55803097
OKCZID: 110019271

Citace (dle ČSN ISO 690):
POLÁČEK, Václav, ed. Kniha a národ 1939-1945: rekonstrukce nevydaného pamětního sborníku Svazu českých knihkupců a nakladatelů z roku 1947. Vyd. 1. Praha ;, Litomyšl: Paseka, 2004. 377 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Sborník, jehož sazba byla v roce 1948 rozmetána. Jeho jádrem jsou medailony 24 zahynuvších knihkupců a nakladatelů a stať V. Poláčka "Cenzura, řízení knižního trhu, zabavování a ničení knih 1938-1945", doplněná vzpomínkami na působení knihy v nacistických věznicích, koncentračních táborech, v zahraničních armádách a krajanských sdruženích. Sborník je nejen dobovým příspěvkem k historii Protektorátu, ale po i dokladem shodných mechanismů řízení kultury v totalitních systémech různých ideologií.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Městská knihovna v Praze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.118...)