Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2846531 obálek a 854536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Otče, kdo jsi? : katecheze o Bohu Otci.Autor: Galot, Jean
Rok: 1999
ISBN: 9788071924098
NKP-CNB: cnb000661181
OKCZID: 110072107

Citace (dle ČSN ISO 690):
GALOT, Jean. Otče, kdo jsi?: katecheze o Bohu Otci. Překlad Terezie BRICHTOVÁ. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. 135 s. Teologie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)