Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326751 obálek a 587135 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Idea lidských práv v české duchovní tradici

Autor: Trojan, Jakub S.
Rok: 2002
ISBN: 9788072980444
NKP-CNB: cnb001122880
OCLC Number: (OCoLC)51189920
OKCZID: 110063423
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
TROJAN, Jakub S.. Idea lidských práv v české duchovní tradici. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2002, 255 s. Oikúmené. ISBN 80-7298-044-0.


Anotace

 

Snaha odhalit zrod i směřování procesu, jenž vyvrcholil formulací lidských práv, jak je známe v současné podobě. Pokus identifikovat v české duchovní a mravní tradici zárodečné impulsy lidskoprávních principů. Rekapitulace přítomnosti některých aspektů ideje lidských práv ve Starém zákonu, Novém zákonu, předhusitské reformaci, husitství, Jednotě bratrské, některých filozofických a teologických systémech (např. Komenský, Bolzano)... Analýzou vývojového trendu Trojan dochází k závěru, že toto myšlenkové dědictví (především Husova svrchovaná pravda a Chelčického důraz na víru coby dar) zůstává inspirací i pro současnost: koncepce lidských práv vyrůstá z hlubokých kořenů evropských duchovních dějin.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz
Městská knihovna v Praze
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
1. Podzemní antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.204.227...)