Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Milost a vůle podle Augustina

Autor: Karfíková, Lenka
Rok: 2006
ISBN: 9788072981724
NKP-CNB: cnb001663305
OCLC Number: (OCoLC)85703775
OKCZID: 110011314

Citace (dle ČSN ISO 690):
KARFÍKOVÁ, Lenka. Milost a vůle podle Augustina. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2006. 382 s. Oikúmené, sv. 121.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Monografie je věnovaná vztahu lidské svobody a Boží milosti v Augustinově myšlení od raných filozofických dialogů přes vrcholná díla až po spor s pelagiány. Může posloužit i jako úvod do Augustinova myšlení v celé jeho znepokojivé ambivalenci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.231.243...)