Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2267754 obálek a 571291 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

S hrou na cestě za tvořivostí : poznámky k rozvoji tvořivosti žáků

Autor: Němec, Jiří
Rok: 2004
ISBN: 9788073150143
NKP-CNB: cnb001471598
OCLC Number: (OCoLC)85150333
OKCZID: 110292074

Citace (dle ČSN ISO 690):
NĚMEC, Jiří. S hrou na cestě za tvořivostí: poznámky k rozvoji tvořivosti žáků. Brno: Paido, 2004, 135 s. ISBN 80-7315-014-X.


Anotace

 

Publikace pojednává o rozvoji tvořivosti prostřednictvím her. Vychází z humanistických proudů pedagogiky a obsahuje teoretické i empirické postřehy ze studia literatury, z drobných kvantitativně i kvalitativně orientovaných výzkumů. Dále předkládá soubor her, jež rozvíjejí řadu psychických procesů podílející se na rozvoji tvořivosti.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.239.109...)