Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323956 obálek a 585924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Osobnost v církvi a politice

Rok: 2006
ISBN: 9788073250973
NKP-CNB: cnb001693221
OCLC Number: (OCoLC)85714701
OKCZID: 110000565
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAREK, Pavel, ed. a HANUŠ, Jiří, ed. Osobnost v církvi a politice: čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 687 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

OBSAH: JIŘÍ HANUŠ: Osobnosti křesťanských církví a náboženských společností ve 20. století; CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL: Trinitární obraz Boha a uspořádání lidské společnosti; JIŘÍ MALÍŘ: Politická kritéria křesťanského politika v sekularizující se společnosti; LADISLAV SOLDÁN: Z fary U dobrého pastýře, Jan N. Soukup a další pokračovatelé v díle Sušilově; PAVEL MAREK: Emil Dlouhý-Pokorný jako politik; PETR BALCÁREK: Slaviboj Breüer (1837-1912) a jeho vliv na společnost první poloviny 20. století, L. P. Hoffmanovi (1968-2006), obyvateli Svaté Hory; ONDŘEJ MATĚJKA: Čeněk Dušek (1843-1918), Reformovaný farář mezi církví a národem; MAREK ŠMÍD: Masarykův vztah ke Katolické moderně; JAN ŠTĚPÁN: Kazatel František Urbánek (1886-1948) - přítel T. G. Masaryka a jeho rodiny; STANISLAV BALÍK: Politika vedená z bludovské fary - P. František Alois Ermis; PAVEL MAREK: Antonín Cyril Stojan - kněz a politik; TOMÁŠ PETRÁČEK: Politické a společenské problémy v myšlení prof. Vincenta Zapletala OP; JIŘÍ KONÍČEK: Mons. Oldřich Zlámal - kněz a sjednotitel československého osvobozovacího hnutí v USA; FRANTIŠEK NEUPAUER: František Paňák a jeho študentská a spolková činnosť v Praze; EDUARD BURGET: Josef Svozil - kněz, novinář, politik; TOMÁŠ W. PAVLÍČEK: měl by se duchovní angažovat v politice? Na příkladu Antonín J. Gayera (1872-1931) z Jednoty českobratrské; MILOSLAV POJSL: Prof. PhDr. Jan Nevěřil, učitel a badatel; PETR TESAŘ: P. Paul Heider a P. Robert Schälzky - dva příklady politické angažovanosti kněží Řádu německých rytířů; JIŘÍ LACH: Vliv historika Josefa Šusty na církevní život v počátcích první ČSR; ZLATUŠE KUKÁNOVÁ: Dr. Josef Pluhař a navázání diplomatických styků řádu maltézských rytířů s Československem; MILAN KATUNINEC: Ján Pöstényi - dlhoročný správa Spolku sv. Vojtecha; PETER ŠVORC: Evanjelický biskup Juraj Janoška, vznik a prvé roky existencie ČSR; ALENA BARTLOVÁ: Ferdinand Juriga, prelát Andrej Hlinka a Jozef Tiso - traja čelní predstavitelia Slovenskej ľudovej strany v rokoch 1905-1945; VLADIMÍR GAVRINĚV: Biskup Sergij pražský a archimandrita Isaakikij - dva šiřitelé pravého křesťanství; ĽUBOCA HARBUĽOVÁ: Pôsobenie archimadnritu Vitalija (Maximenka) na Slovensku v rokoch 1923-1934; SVATAVA MARIA KABOŠOVÁ: Stále živý podvižnik archimandrita Andrej (Vsevolod Kolomacký) a jeho vliv nejen na společnost 20. století; JIŘÍ JINDRA: Opat Method Zavoral - poslanec a senátor; MICHAL PEHR: Jan Jiří Rückl - moderní katolický politik; MILOŠ TRAPL: František Hála - schopný či špatný politik?; KAREL KOMÁREK: Typ katolictví Jaroslava Durycha; BOHDAN KAŇÁK: Thdr. Josef Rostislav Stejskal, olomoucký biskup Církve československé (husitské); JAN LARISCH: Josef Martin Nathan, nepolitik politikem; PAVEL HOLÁT: Kněz a archivář František Teplý, ...církve si musí opravit lid; HANA MAREŠOVÁ: Český protestantismus v polském Zelově; JAROSLAV VACULÍK: Duchovní péče Ústředního apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci o české krajany v zahraničí, zvláště na Volyni a v Chorvatsku; ZDENĚK HAZDRA: Antonín hrabě Bořek-Dohalský z Dohalic (1889-1942ú, Šlechtic, kněz a vlastenec; JAROSLAV MED: Osobnost R. I. Malého; JAROSLAV ŠEBEK: Aktivistická a nacionální názorová linie v rámci politických elit německého křesťansko-sociální strany na příkladu Roberta Mayr-Hartinga a Karla Hilgenreinera; FRANTIŠEK ČAPKA: K perzekuci v období heydrichiády (Se zaměřením na Kounicovy koleje v Brně); HROZNATA FRANTIŠEK JANOUŠEK: P. Josef Jílek, účastník protinacistického odboje; PETR KOURA: Přemysl Pitter - posel bezvýhradné lidskosti; VLADIMÍR ČERVENÝ: Třikrát odboj a pokaždé jinak; JAN DOBEŠ: J. L. Hromákda - hlas pravého nebo falešného proroka?; MARTINA KOTLÍKOVÁ: Rudolf Ceh - Němec a oddaný kněz Církve československé ve složitém období let 1934-1950; PAVEL VEČERA: Jan Scheinost - prominentní katolický novinář před Národním soudem; PETER C. A. MORÉE: Novozákoník Josef Bohumil Souček k vysídlení sudetských Němců a komunistickému převratu; JAN PEŠEK: Biskup Ján Vojtaššák, jeho politická a verejná angažovanosť v čase vojnovej Slovenskej republiky a povojnového Československa; MICHAL BARNOVSKÝ: Biskup Pavel Gojdovič ako objekt politiky; ADÉLA GJURIČOVÁ: 20. stoletím s čistým štítem i utkvělými představami: Růžena Vacková; PAVEL HLAVÁČ: Blahoslav Hrubý, evangelický farář, americký voják, novinář, bojovník za demokracii a lidská práva; FRANTIŠEK RAFAJA: Exil a oběť, Josef Konstantin Miklík a Leo Gruber - jejich osudový úděl; ŠTĚPÁN KOHOUT: Oldřich Svozil - těžce zaplacená kariéra v řadách obrozené ČSL; ALEŠ NAVRÁTIL: Rudolf Bubik, biskup Apoštolské církve; JOZEF HAĽKO, JAN PEŠEK: Ján Dechet, banskobystrický kapitulní vikár; MARTIN WEIS: Biskup Dr. Josef Hlouch ve světle archivních dokumentů; EDUARDA HECZKOVÁ: Křesťanská levice; JAROSLAV HRDLIČKA: Obraz římskokatolické církve u patriarchy CČS(H) prof. Františka Kováče před Druhým vatikánským koncilem, Kapitola o nacionalismu a CČS(H); FRANTIŠEK X. HALAS: Kardinál Casaroli jako partner komunistických vládců při jednáních o postavení katolické církve v Československu (1963-1989); PETR FIALA, JIŘÍ HANUŠ: Skrytá církev a politika

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze
1. Podzemní antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.122...)