Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Důsledky modernity

Autor: Giddens, Anthony
Rok: 1998
ISBN: 9788085850628
NKP-CNB: cnb000528819
OCLC Number: (OCoLC)40790480
OKCZID: 110275202
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Překlad Karel MÜLLER. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 195 s. Post, sv. 3.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Současné období rozvinuté modernity uplatňuje institucionalizaci pochybování. Veškeré vědecké poznání se v teoretickém i praktickém smyslu stává revidovatelné. Jejím dalším typickým rysem je globalizující tendence, která zapojuje lidskou bytost do rozsáhlých systémů. Modernita má dynamickou povahu, neboť předjímá budoucnost a tak ovlivňuje další vývoj. Tento utopický realismus spojuje analýzu probíhajících jevů s anticipací budoucího vývoje. Utopická teorie vytváří předpoklady pro budoucí stav, čímž výrazně omezuje podstatu modernity. Jedná se o předpoklad fungování vzájemného propojení lokálního a globálního rozměru světa.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát
1. Podzemní antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.239.157...)