Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnostiAutor: Holý, Ladislav a Uherek, Zdeněk
Rok: 2001
ISBN: 9788085850970
NKP-CNB: cnb001004146
OCLC Number: (OCoLC)48946922
OKCZID: 110009507
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLÝ, Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Překlad Zdeněk UHEREK. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 209 s. Studie, sv. 30.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Knihovna Akademie věd ČR
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Ladislav Holý analyzuje v této knize specificky český diskurs o národní identitě a proměňující se, nicméně stále problematický, vztah mezi národem a státem v období postkomunistické transformace společnosti. Opírá se přitom o prameny literární i historické a využívá též poznatků etnografického terénního výzkumu. Zvláštní pozornost věnuje symbolickým reprezentacím toho, co to znamená být Čech. Zkoumá, jak se pojetí české identity promítala do diskusí doprovázejících pád komunismu a nástup nového společenského uspořádání. Prostřednictvím této knihy má širší okruh českých čtenářů možnost seznámit se s názory předního evropského antropologa českého původu.

Zdroj anotace: Zbozi.czDostupné zdroje

Zboží.cz
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)