Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2236068 obálek a 561928 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí

Autor: Klenková, Jiřina
Rok: 2000
ISBN: 9788085931914
NKP-CNB: cnb000992125
OCLC Number: (OCoLC)85011958
OKCZID: 110288587

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLENKOVÁ, Jiřina. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000. 123 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Odborná publikace, která je určena speciálním pedagogům a lékařům, studentům těchto oborů a širší odborné veřejnosti, je zaměřena na speciální pedagogickou a logopedickou péči poskytovanou dětem po dětské mozkové obrně. Po krátkém úvodu, který pojednává o vývoji logopedie jako vědy a vymezuje základní pojmy používané v publikaci, se další kapitoly věnují komunikačním schopnostem postižených dětí a jejich hlavním poruchám, včasné diagnostice postižení a rané výchovné logopedické péči. Kniha je doplněna kazuistikami, návrhy praktických cvičení s dětmi a doporučeními pro rodiče.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (34.200.252...)