Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180108 obálek a 541029 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tři kapitoly o Komenském : studijní materiály pro nastávající učitele waldorfských škol

Autor: Jan Dostal
ISBN: 9788090210004
NKP-CNB: cnb001166072
OKCZID: 110523241

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOSTAL, Jan. Tři kapitoly o Komenském: studijní materiály pro nastávající učitele waldorfských škol. Vydání 1. Březnice: IOANES, 1996, 56 s. ISBN 80-902100-0-7.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.233...)