Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2699006 obálek a 824896 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

GenesisAutor: John E. Hartley
Rok: 2000
ISBN: 9781565632110
NKP-CNB: cbd005-000204567
OKCZID: 114188674

Citace (dle ČSN ISO 690):
HARTLEY, John E. Genesis. Carlisle, Cumbria: Paternoster Press, c2000. xvii, 393 s. New International biblical commentary. Old Testament series, 1.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)