Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2449027 obálek a 685398 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ochlupení bližní: zvířata v kulturních kontextech

Autor: Komárek, Stanislav
Rok: 2012
ISBN: 9788020021137
NKP-CNB: cnb002374095
OCLC Number: (OCoLC)817047356
OKCZID: 111444702

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOMÁREK, Stanislav. Ochlupení bližní: zvířata v kulturních kontextech. Vyd. 2. Praha: Academia, 2012. 262 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Univerzita KarlovaAnotace

 

Kniha pojednává různé aspekty vztahů lidí a zvířat v evropských i mimoevropských kulturních kontextech, téma, které se celosvětově tlačí do centra pozornosti. Je zde zohledněno naše subjektivní vnímání živých tvorů, lov, úloha zvířat jako obětí, domestikační procesy a fenomén chovatelství, ochrana zvířat a ochrana druhů, užití zvířat v medicínských výzkumech a jako modelu pro chování a fungování lidí a další jednotlivé facie vztahu člověk–zvíře. Jsou zvířata divé bestie, ochlupení bližní či bezduché automaty?

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.204.2...)