Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172936 obálek a 537379 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kurikulum a učebnice; Sborník anotací příspěvků z konference Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu konané ve dnech 24.–25. 6. 2008 na Pedagogické fakultě MU a dokumentační CD-ROM

Rok: 2009
ISBN: 9788021047303
NKP-CNB: nkc20081833586
OCLC Number: 436260158
OKCZID: 110271786

Citace (dle ČSN ISO 690):
Kurikulum a učebnice: sborník anotací příspěvků z konference Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu konané ve dnech 24.-25.6.2008 na Pedagogické fakultě MU a dokumentační CD-ROM. 1. vyd. Editor Veronika NAJVAROVÁ, editor Tomáš JANÍK,
Zdroj:


Anotace

 

Sborník anotací a dokumentační CD-ROM obsahuje příspěvky přednesené na konferenci „Učebnice a kurikulum z pohledu pedagogického výzkumu“. Cílem sborníku je mapovat pole výzkumu učebnic především v kontextu kurikula a školní výuky. Jeho ambicí je přispět také k rozvoji teoretické, metodologické a poznatkové základny výzkumu učebnic.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.226.97...)