Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326751 obálek a 587135 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Morální usuzování : vliv hodnot, osobnosti a morální identity

Autor: Dvořáková, Jana
Rok: 2008
ISBN: 9788021047518
NKP-CNB: cnb001834784
OCLC Number: (OCoLC)320211503
OKCZID: 110249732
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DVOŘÁKOVÁ, Jana. Morální usuzování: vliv hodnot, osobnosti a morální identity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 149 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Tato kniha se zabývá morálním usuzováním a tím, jak je toto usuzování ovlivněno hodnotami, osobnostními charakteristikami a morální identitou. Konkrétně se soustředí na řešení a zdůvodňování dilematických situací z reálného života, které dospívající dívky a chlapci mohou prožívat. Teoretická část popisuje klasické teorie, které kladou důraz na formu úsudku, ale také aktuální přístupy, které zdůrazňují klíčový význam osobnosti, jáského systému, hodnot, morální identity či situačních faktorů. Výzkumu se zúčastnilo 261 dospívajících ve věku 15 až 20 let.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.204.227...)