Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2196892 obálek a 553106 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Etika a právo v kontextu lékařské etiky

Autor: Matochová, Soňa, Masarykova univerzita
Rok: 2009
ISBN: 9788021047570
NKP-CNB: cnb001964246
OCLC Number: (OCoLC)433013832
OKCZID: 110245481

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATOCHOVÁ, Soňa. Etika a právo v kontextu lékařské etiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 206 s. Disertační práce. ISBN 978-80-210-4757-0.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

V celé práci zdůrazňuji kategorii dobra, ve smyslu Hippokratovy přísahy a Aristotelovy etiky, jako základního kritéria a základní otázky, kterou si má pokládat nejen lékař, ale všechny instituce a zodpovědní činitelé v oblasti zdravotnictví. Předsevzala jsem si poukázat na nebezpečí současného morálního hodnotového relativismu, který přirozeně ovlivňuje a relativizuje i lékařskou etiku. Upozorňuji rovněž na to, že život člověka chápu jako součást širších rodinných vazeb a jako celek, do něhož je třeba začlenit i jeho poslední část, totiž umírání. Na tomto úkolu by se měla více podílet rodina tak, jako tomu bylo v minulosti.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Martinus


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (75.101.220...)