Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2238724 obálek a 562533 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Reflexe mezi lavicemi a katedrou

Autor: Jan Nehyba, Jan Kolář, Michal Dubec, Vladimír Smékal, Karla Brücknerová, Ludmila Muchová, Dana Moree, Jan Vaněk, Petr Svojanovský, Kateřina Lojdová, Jiří Mareš
Rok: 2014
ISBN: 9788021067035
NKP-CNB: boa001-nkc20142588022
OKCZID: 113627204

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEHYBA, Jan. Reflexe mezi lavicemi a katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 117 s. ISBN 978-80-210-6703-5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.184...)
 
 
 

Seznam literatury