Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řečiISBN: 9788021081376
OKCZID: 127855712

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOČKOVÁ, Barbora. Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 stran.


Anotace

 

Publikace je zaměřena na problematiku specificky narušeného vývoje řeči (vývojové dysfázie) a možné postupy ve vzdělávání a rozvoji komunikační schopnosti žáků s touto formou narušené komunikační schopnosti. V rámci dílčího výzkumného šetření se oslovení speciální pedagogové, kteří působí na prvním stupni v základních školách logopedických v České republice, vyjadřovali k možnostem využití principů alternativní a augmentativní komunikace v edukaci a logopedické intervenci a také k obtížím ve vybraných oblastech, s nimiž se u svých žáků setkávají.


Dostupné zdroje

Nakladatelství Masarykovy univerzity
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)