Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2154135 obálek a 529281 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Univerzita Palackého v Olomouci Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy - Petra Potměšilová, Petra Sobková

Rok: 2012
ISBN: 9788024431208
NKP-CNB: cnb002387262
OCLC Number: (OCoLC)817047876
OKCZID: 111453099

Citace (dle ČSN ISO 690):
POTMĚŠILOVÁ, Petra a Petra SOBKOVÁ. Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 111 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3120-8.
Zdroj:


Anotace

 

Předkládaná monografie je odbornou publikací, která přináší základní informace o obou disciplínách. Monografie je rozdělena na jedenáct základních kapitol. Kapitoly 1-9 jsou zaměřeny na teoretické zázemí, historické souvislosti a současný stav jednotlivých disciplín. Dále je zde charakterizována osobnost a role terapeuta a význam supervize a její využití v praxi terapeuta. V kapitolách 10-11 je pak uveden přehled základních terapeutických metod. Využití jednotlivých metod v praxi je ukázáno na základě konkrétních technik. Uvedené techniky jsou rozděleny podle využití v praxi (úvodní, zaměřené na práci s problémy, zaměřené na rozvoj osobního tématu klienta a na rozvoj osobnosti) a podle cílové skupiny (zaměřené na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami). Autor knihy Petra Potměšilová , Petra Sobková, Vydavatelstvo Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), Kniha,2012

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.231.21...)