Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2241735 obálek a 563339 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula

Autor: Eva Šmelová, Alena Petrová, Eva Souralová
Rok: 2013
ISBN: 9788024433455
NKP-CNB: cnb002436390
OCLC Number: (OCoLC)847727464
OKCZID: 111969992

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠMELOVÁ, Eva, Alena PETROVÁ a Eva SOURALOVÁ. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 312 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3345-5.


Anotace

 

Monografie seznamuje čtenáře s výsledky mezinárodního výzkumu, který byl zaměřený na aktuální problematiku v oblasti připravenosti dětí k zahájení povinné školní docházky. Hlubší analýza se vztahuje zejména k populaci českých dětí, ale do výzkumu se zapojily i spolupracující zahraniční vysokoškolské instituce (Slovensko, Slovinsko, Polsko). Jedná se o státy, v nichž prochází předškolní vzdělávání taktéž reformou jako je tomu v ČR. Prostřednictvím monografie čtenář získá ucelený pohled v oblasti připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v ČR. Nelze opomenout skutečnost, že problematika školní zralosti nebyla v ČR v tomto pojetí řešena v posledních několika desetiletích. Monografie je určena zejména odborné veřejnosti, ale i studentům pedagogických fakult.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.237.66...)