Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2236068 obálek a 561928 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu

Rok: 2013
ISBN: 9788024434339
NKP-CNB: cnb002447198
OCLC Number: (OCoLC)847727833
OKCZID: 112038739

Citace (dle ČSN ISO 690):
VITÁSKOVÁ, Kateřina. Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu: výsledky partikulárních výzkumných šetření. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 120 s. Monografie.


Anotace

 

Předkládaná odborná publikace s názvem Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu prezentuje pět výzkumných studií realizovaných v rámci grantového specifického výzkumu. Jejich společným cílem je analýza a komparace vybraných typů narušené komunikační schopnosti z aspektu symptomatického, diagnostického a terapeutického v kontextu komplexní intervence participujících odborníků. Za účelem zachování požadavků validity výzkumů je preferována kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod, jež byly aplikovány u heterogenních skupin probandů. Iniciální kapitola publikace tvoří teoretickou bázi následujícím, na sebe kontinuálně navazujícím částem, práce je ukončena seznamem použité literatury a profilem hlavního autora a spoluautorů.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.216.79...)