Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2089078 obálek a 513394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metodika práce AP: Při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo oslabením kog

Rok: 2015
ISBN: 9788024444529
NKP-CNB: cnb002722750
OKCZID: 120483231

Citace (dle ČSN ISO 690):
HANÁK, Petr. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 140 s. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Předkládaná metodika práce je pracovním materiálem pro asistenty pedagoga, kteří pracují ve třídách, kde jsou vzděláváni žáci s mentálním postižením nebo s oslabením kognitivního výkonu. Celá publikace je členěna na úvod a 11 kapitol. Na závěr publikace je slovníček odborných pojmů pro případ potřeby čtenářů a samozřejmě seznam literárních zdrojů. V úvodu jsou čtenáři seznámeni s důvody, které vedly autorský kolektiv k tvorbě metodiky. V následující kapitole je informace o mentální retardaci. Všechny další kapitoly jsou pak věnovány metodice práce u jednotlivých skupin podpůrných opatření, na kterých se asistent pedagoga přímo pod vedením učitele podílí.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.214.184...)