Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700977 obálek a 826046 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metodika práce AP: Při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybrRok: 2015
ISBN: 9788024444536
NKP-CNB: cnb002722728
OKCZID: 119833916

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČADILOVÁ, Věra. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 132 stran. Ostatní odborné publikace.


Anotace

 

Metodika, kterou autorský tým asistentům pedagoga předkládá, úzce navazuje na Katalog podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra nebo pro žáky s vybraným psychickým onemocněním. Za cíl si klade předložit asistentům v krátkém přehledu teoretická východiska a na konkrétních příkladech ukázat, jak v každodenní praxi při práci se žáky z cílové skupiny jednotlivá podpůrná opatření aplikovat. U žáků s PAS může být zapojení asistenta pedagoga klíčové bez ohledu na to, kde je žák vzděláván. Tedy je-li vzdělávání realizováno v běžném školním prostředí nebo ve speciální třídě, případně ve škole samostatně zřízené pro tyto žáky. Přítomnost AP zajistí implementaci PO v takové míře, která žákovi umožní zapojit se do vzdělávání způsobem, který odpovídá jeho individuálním schopnostem.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)