Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172652 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metodika práce AP: Při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemo

Rok: 2015
ISBN: 9788024444543
NKP-CNB: cnb002723677
OKCZID: 120940552

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČADOVÁ, Eva. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 165 s. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-445
Zdroj:


Anotace

 

Kapitoly metodického textu korespondují s kartami podpůrných opatření definovanými v příslušné části katalogu (Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním), který je zpracován pro učitele žáků s tělesným postižením na všech typech škol. Metodika nenahrazuje doporučení a návrhy, které zpracovává konkrétní odborné pracoviště (SPC, PPP) pro určitého žáka, ale doplňuje je a podrobněji rozpracovává. Podle této metodické příručky by se měl asistent pedagoga lépe orientovat při aplikaci jednotlivých podpůrných opatření navržených školským poradenským pracovištěm. Velká pozornost je v příručce věnována také pomůckám a metodika je doplněna příklady z praxe.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.226.97...)