Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Katalog podpůrných opatření : dílčí část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodněníAutor: Lenka Felcmanová, Martina Habrová
Rok: 2015
ISBN: 9788024446554
NKP-CNB: cnb002736063
OKCZID: 122367949

Citace (dle ČSN ISO 690):
FELCMANOVÁ, Lenka a Martina HABROVÁ. Katalog podpůrných opatření: dílčí část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 358 s. Ostatní odborné publikace.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)