Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2155520 obálek a 529791 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Od sedmi do jedenácti: jak děti mladšího školního věku píší literaturu

Autor: Viktorová, Ida, Univerzita Karlova, Pražská skupina školní etnografie
Rok: 2009
ISBN: 9788024616308
NKP-CNB: cnb001859482
OCLC Number: (OCoLC)500002300
OKCZID: 110411302

Citace (dle ČSN ISO 690):
VIKTOROVÁ, Ida. Od sedmi do jedenácti: jak děti mladšího školního věku píší literaturu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, 153 s. ISBN 978-80-246-1630-8.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Od sedmi do jedenácti – Jak děti mladšího školního věku píší literaturu - Ida Viktorová. Ve své psychologické práci se autorka věnuje vývoji psaní a písemných textů u dětí mladšího školního věku. Kniha pojímá dětský text na rozhraní významů literární jako psaný a literární jako umělecký. Sleduje vývoj písemností u dětí od nástupu do školy do počátku puberty, od stadia relativní negramotnosti do věku zvládnutí základů písemné kultury. Kromě představení různých typů dětských textů v jejich vývoji, si všímá i obecnějších témat, jako jsou nápodoba a vlastní autorství, vztah pisatele ke čtenářství, rejstřík textových žánrů, práce s písmem v dětské skupině nebo podoby orální a skripturální kultury v dětské písemné produkci. Publikace se odkazuje k přístupům Pražské skupiny školní etnografie. Je určena odborné veřejnosti, psychologům, pedagogům, studentům a rodičům.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.232.38...)