Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437850 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cizinec v tvých branách: biblické podněty pro etickou reflexi migrace

Autor: Štica, Petr a Univerzita Karlova
Rok: 2010
ISBN: 9788024618241
NKP-CNB: cnb002161018
OCLC Number: (OCoLC)724295508
OKCZID: 110818621

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠTICA, Petr. Cizinec v tvých branách: biblické podněty pro etickou reflexi migrace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 120 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Monografie přináší reflexi přijímání cizinců ve světle biblických textů, z nichž čerpá podněty pro eticky orientovaný přístup k problému migrace v dnešním světě. Po hermeneuticko-metodologických úvahách následuje zevrubné představení biblického étosu zacházení s cizinci, třetí část je věnována přehledu biblickoantropologických východisek, která stojí v pozadí tématu. Kniha chce být nejen zdrojem spolehlivých informací o poměru starozákonního a novozákonního lidu k cizincům a lidem na cestách, ale především pozváním k eticky zodpovědnému promýšlení otázky přijímání cizinců v současnosti.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.215.177...)