Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447916 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe

Autor: Provazníková, Romana
Rok: 2007
ISBN: 9788024720975
NKP-CNB: cnb001709838
OCLC Number: (OCoLC)124091822
OKCZID: 110004969
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 280 s. Finanční řízení.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace se v ucelené formě a vyčerpávajícím způsobem zabývá problematikou místních financí a financování územních samospráv. Autorka řeší otázky v oblastech rozpočtového určení daní v rámci obcí a krajů, problém rostoucí zadluženosti územních samospráv a její regulace a v neposlední řadě také legislativní a ekonomické aspekty ve vztahu k majetku municipalit a krajů

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Zboží.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.80.3...)