Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

PedagogikaAutor: Dagmar Šafránková
Rok: 2019
ISBN: 9788024755113
ISBN: 9788027111893
NKP-CNB: cnb003135985
OKCZID: 128233001

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠAFRÁNKOVÁ, Dagmar. Pedagogika. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. 368 stran. Pedagogika.


Anotace

 

Publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k rozvoji samostatného pedagogického uvažování.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s.
eReading.cz
Flexibooks


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury