Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700977 obálek a 826046 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lidé lži: psychologie lidského zlaAutor: Peck, M. Scott (Morgan Scott), Mikeš, Petr a Krejčová, Eva
Rok: 5579
ISBN: 9788026213130
OKCZID: 127852890

Citace (dle ČSN ISO 690):
PECK, M. Scott. Lidé lži: psychologie lidského zla. Překlad Petr MIKEŠ, překlad Eva KREJČOVÁ. Vydání druhé, v Portále první. Praha: Portál, 2018. 286 stran.

Hodnocení: 4.5 / 5 (6 hlasů)


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Knížka amerického psychiatra zkoumá fenomén lidského zla s primárním zaměřením na "zlé" jedince.Projevy lidského zla a jeho podstatu zkoumá jak z vědeckého, psychologického a psychiatrického hlediska, tak z pohledu široce chápaného křesťanství. Autor vychází ze své bohaté terapeutické praxe, živě přibližuje několik výrazných příběhů, s nimiž se během své práce setkal, včetně účasti na exorcismu, a rozbor problému lidského zla rozšiřuje o otázky narcismu, kolektivní viny, pohodlnosti a lhostejnosti. Peckův odborný zájem nezůstává jen u analýzy, vede k úvahám o osobní spiritualitě člověka a zdůrazňuje zásadní roli lásky a dobra jak v životě, tak v terapeutické práci.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)