Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2240322 obálek a 562862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poslouchej, povídej, pamatuj si : sluchové vnímání a pozornost

Autor: Renata Škaloudová, Patricie Koubská
ISBN: 9788026214861
NKP-CNB: cnb003097318
OKCZID: 128074382

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠKALOUDOVÁ, Renata. Poslouchej, povídej, pamatuj si: sluchové vnímání a pozornost. Ilustrace Patricie KOUBSKÁ. Vydání první. Praha: Portál, 2019. 24 stran. Předškolák, 1/2019.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.107...)