Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700977 obálek a 826046 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Krysí muž a Vlčí muž : slavné klinické případy



Autor: Sigmund Freud, Sigmund Freud, Sigmund Freud, Sigmund Freud, Miloš Kopal, Petr Babka
ISBN: 9788026219552
OKCZID: 128918879

Citace (dle ČSN ISO 690):
FREUD, Sigmund. Krysí muž a Vlčí muž: slavné klinické případy. Překlad Miloš KOPAL, překlad Petr BABKA. Vydání první. Praha: Portál, 2022. 295 stran. Klasici.


Anotace

 

Významnou součástí Freudovy práce, s jejíž pomocí si ujasňoval své základní teorie, byly popisy jeho klinických případů – kazuistiky jeho pacientů. Předkládaný výbor představuje kazuistiky Krysího muže a Vlčího muže.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze



Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)