Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2699170 obálek a 824897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Výchova neprůbojných a uzavřených dětíAutor: Markéta Švamberk Šauerová
ISBN: 9788027130979
NKP-CNB: cnb003428415
OKCZID: 128854613

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Výchova neprůbojných a uzavřených dětí. Vydání 1. Praha: Grada, 2022. 188 stran.


Anotace

 

Držíte v rukou toho nejlepšího rádce pro práci s neprůbojnými a uzavřenými dětmi. Na úvod vás kniha zasvětí do projevů dětí od nejútlejšího dětství až po období školní docházky. Vysvětlí, jaké jsou příčiny uzavřenosti, a popíše její důsledky, mezi které může patřit i neúspěšnost ve škole (a to také v případě dětí talentovaných či nadaných). Dále se dozvíte, jak podchytit varovné signály, jakým způsobem s dítětem pracovat, jak ho vzdělávat, vychovávat a respektovat.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury