Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2236068 obálek a 561928 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rovný přístup : knihovna přátelská k seniorům : metodická příručka pro práci knihoven se seniory

Autor: Hana Mazurová, Zlata Houšková
ISBN: 9788070506745
NKP-CNB: cnb002843641
OKCZID: 127587860

Citace (dle ČSN ISO 690):
Rovný přístup: knihovna přátelská k seniorům : metodická příručka pro práci knihoven se seniory. 1. vydání. Editorka Hana MAZUROVÁ, editorka Zlata HOUŠKOVÁ. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2016. 87 stran.


Anotace

 

"Knihovnické" aktivity přinášejí seniorům nejen informace a zážitek, ale nabízejí a vytvářejí prostor pro sebeaktualizaci. Návštěvy knihovny tak mohou seniorům mimo jiné kompenzovat redukci či ztrátu sociálních kontaktů a mohou vytvářet prostor pro setkávání seniorů nejen s vrstevníky, ale i s příslušníky jiných generací, mohou poskytovat náplň volného času, zapojení do smysluplných a užitečných činností atd.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.216.79...)