Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2514595 obálek a 722087 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Borské tezeRok: 2014
ISBN: 9788071957942
NKP-CNB: cnb002627535
OCLC Number: (OCoLC)900135828
OKCZID: 114958881

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVLÍK, Petr, ed. Rodina a její finanční a morální zajištění: Borské teze 2013 : sborník ze semináře ke 130. výročí podepsání Borských tezí. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014. 143 s., [8] s. obr. příl.


Anotace

 

V České republice se v roce 2012 poprvé narodilo více dětí z nesezdaných soužití než z manželství. Namísto rodiny se zdá být pohodlnější v současnosti častý vztah mezi otcem, matkou a dítětem, který nemá žádné oficiální zákonné pojmenování a v jehož rámci rodiče po sobě ze zákona ani nedědí. Na druhé straně se paradoxně prosazuje zákonná změna definice manželství: to má být spojením rovněž dvou osob stejného pohlaví, jež po sobě budou ze zákona dědit. Vytváří se morální ovzduší chamtivosti a hédonismu, které snaživě propaguje řada médií a různé instituce k tomu účelu založené a podporované. Potřebné zázemí pro řádné fungování rodiny s dětmi se v mnoha případech omezuje i ekonomicky. Bereme bezstarostně na vědomí, že naše evropská společnost vymírá… Borské teze před 130 lety vyzývaly k novým přístupům v zájmu důstojného života lidské společnosti. Sto třicáté výročí jejich vzniku by mělo být výzvou k zamyšlení, jaké cesty hledat k řešení současných problémů, kde nový přístup k ekonomice a k řešení společného dobra by měl být prioritou. Zkusme mu věnovat potřebnou pozornost.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (100.24.115...)