Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552840 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

"O nový československý model socialismu" : edice dokumentů ke čtyřem interdisciplinárním vědeckým týmům při ČSAV a UK v 60. letech = "Striving for a new Czechoslovak model of socialism" : edition of documents on four interdisciplinary scientific teams ofAutor: Jiří Hoppe, Markéta Škodová, Jiří Suk, Francesco Caccamo
ISBN: 9788072852017
NKP-CNB: cnb002877553
OKCZID: 127696965

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOPPE, Jiří, Markéta ŠKODOVÁ, Jiří SUK a Francesco CACCAMO. "O nový československý model socialismu": edice dokumentů ke čtyřem interdisciplinárním vědeckým týmům při ČSAV a UK v 60. letech = "Striving for a new Czechoslovak model of socialism" : editi


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)