Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171216 obálek a 536592 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Profese a etika sociální práce: sborník studentských prací

Autor: Kodymová, Pavla, Holda, Dalibor, Univerzita Karlova
Rok: 2008
ISBN: 9788073082222
NKP-CNB: cnb001809121
OCLC Number: (OCoLC)298775270
OKCZID: 110168522

Citace (dle ČSN ISO 690):
KODYMOVÁ, Pavla, ed. a HOLDA, Dalibor, ed. Profese a etika sociální práce: sborník studentských prací. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2008. 154 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.205.109...)