Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2436360 obálek a 678532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stranické legitimace, vážení!

Autor: Horák, Pavel
Rok: 2015
ISBN: 9788073086398
NKP-CNB: abd001-002079473
OKCZID: 126647024

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORÁK, Pavel. Stranické legitimace, vážení!: československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948-1953). Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny :, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015, 279 s. České dě


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.118...)