Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2115466 obálek a 524871 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství : texty k distančnímu vzdělávání

Autor: Miroslava Bartoňová, Pavla Pitnerová, Marie Vítková
ISBN: 9788073152437
NKP-CNB: cnb002705534
OKCZID: 119607128

Citace (dle ČSN ISO 690):
BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2013, 259 s. ISBN 978-80-7315-243-7.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.74...)