Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2613254 obálek a 779528 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Návrat k sociálnímu původu: Tomáš KatrňákRok: 2010
ISBN: 9788073252410
NKP-CNB: cnb002190308
OCLC Number: nkc20112190308
OKCZID: 110901440

Citace (dle ČSN ISO 690):
KATRŇÁK, Tomáš. Návrat k sociálnímu původu: vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury :, Masarykova univerzita, 2010. 213 s. Sociologická řada, sv. č. 10.


Anotace

 

Kniha mapuje nerovnosti spojené s pozicemi na českém trhu práce (třídní nerovnosti), ukazuje jejich vývoj a proměnu, a přitom odpovídá na otázku, jak společenská změna v minulých dvaceti letech ovlivnila tyto nerovnosti. Autoři analyzují vzestupné a sestupné kariérní posuny v letech 1989 až 2009 a ukazují, že jim dominuje návrat k sociálnímu původu. Česká společnost se v období 1989 až 2009 restratifikuje. Ustavují se sociální třídy, které determinují životní výsledky svých reprezentantů. Jedná se o paradox, charakterizující českou postsocialistickou společnost. Na jedné straně možnosti podnikat a posilování efektu vzdělání a kvalifikace na zaměstnaneckou pozici znamenají růst životních šancí, na straně druhé se posiluje vazba mezi sociálním původem a třídní pozicí, kterou člověk získává.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)