Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181015 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ježíš Nazaretský: otázka a výzva člověku naší doby

Autor: Skalický, Karel, Jihočeská univerzita
Rok: 2008
ISBN: 9788073941444
NKP-CNB: cnb001850748
OCLC Number: (OCoLC)320219954
OKCZID: 110544016

Citace (dle ČSN ISO 690):
SKALICKÝ, Karel. Ježíš Nazaretský: otázka a výzva člověku naší doby. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. 41 s. Biblio, sv. 1.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.45...)