Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2155520 obálek a 529791 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kulturní paměť a film

ISBN: 9788074192685
OKCZID: 127948171

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŘEHOŘOVÁ, Irena. Kulturní paměť a film: jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 200 stran. Studie, 132. svazek.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.38...)