Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2237736 obálek a 562257 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání

Autor: Radmila Burkovičová
ISBN: 9788074648120
NKP-CNB: cnb002777158
OKCZID: 127497944

Citace (dle ČSN ISO 690):
BURKOVIČOVÁ, Radmila. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání. Vydání: 1. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016, 119 s. ISBN 978-80-7464-812-0.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.237.66...)