Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2750048 obálek a 845925 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Školní zralost a dítě s SVP: v praxi mateřské školyAutor: Boháčová, Jana, Hulínová-Mihalcová, Ilona, Jarešová, Karolína, Jirásek, Aleš, Konvalinová, Kateřina, Loudová Stralczynská, Barbora, Neumannová, Eva a Šámalová, Jana
Rok: 2019
ISBN: 9788074964220
NKP-CNB: cnb003118919
OCLC Number: (OCoLC)1119018802
OKCZID: 128107243

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOHÁČOVÁ, Jana. Školní zralost a dítě s SVP: v praxi mateřské školy. 1. vydání. Praha: Raabe, [2019]. 154 stran. Školní zralost, 5.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Specifika vzdělávání a diagnostiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v posledním předškolním ročníku mateřské školy. Pátý díl ediční řady Školní zralost se věnuje problematice přípravě dětí s SVP na školní docházku z praktického hlediska. Publikace pojednává o začlenění dětí s SVP jak do běžné, tak do speciální třídy MŠ, o specifikách jejich předškolní přípravy či o komunikaci s jejich rodiči. Dozvíte se o zkušenostech s přípravou na školní docházku u dětí ze sociálně vyloučeného prostředí a o výstupech evropského projektu WELCOME, které jsou určeny (nejen) dětem s SVP.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)