Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2847728 obálek a 855372 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Etika NíkomachovaAutor: Aristotelés
Rok: 2011
ISBN: 9788081014178
OCLC Number: (OCoLC)876340107
OCLC Number: (OCoLC)505914544
OKCZID: 111134741
Vydání: Druhé vydanie, v Kalligrame prvé

Citace (dle ČSN ISO 690):
Etika Níkomachova. Překlad Július ŠPAŇÁR. Druhé vydanie, v Kalligrame prvé. Bratislava: Kalligram, 2011. 296 stran.

Hodnocení: 4.2 / 5 (71 hlasů)


Anotace

 

Aristoteles napísal spolu tri etiky: Veľkú etiku, Etiku Nikomachovu a jej inú verziu – Etiku Eudémovu. Aristoteles zakladá delenie spravodlivosti na zákonnú spravodlivosť a na spravodlivosť etickú. A práve etickej spravodlivosti sa venuje v diele Etika Nikomachova. Aristoteles ju považuje za spravodlivosť vo vlastnom zmysle slova, za rovnocennú s ostatnými etickými cnosťami (udatnosť, umiernenosť). To, čo má s nimi spoločné, je rovnosť, ktorej podstatu tvorí stred medzi dvoma krajnosťami. Ako udatnosť je stredom medzi strachom a smelosťou, ako je umiernenosť stredom medzi slasťou a strasťou, tak spravodlivosti patrí miesto v strede medzi páchaním krivdy a znášaním krivdy. Etická spravodlivosť patrí podľa Aristotela do oblasti dobrého a správneho konania, ktoré človeka vedie k jeho cieľu, plnému životu ako forme šťastia. Spravodlivosť teda nie je formou rozumovej cnosti ako schopnosti správneho teoretického poznania, nie je to cnosť, ktorá sa sprostredkúva učením a skúsenosťou. Je formou povahovej cnosti, ktorá sa získava nácvikom konania a privyknutím na konanie orientované na určitý cieľ.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Databázeknih.cz
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)